Algemene voorwaarden

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Upbeat Drinks.Over de hele site, de termen /8220; we-8221;,,, / 8220; us def. en /88221; verwijzen naar Upbeat Drinks.Upbeat Drinks biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn van deze site aan u, de gebruiker, geconditioneerd op uw aanvaarding van alle voorwaarden, beleid en aankondigingen hier aangegeven.

Door een bezoek te brengen aan onze site en/of iets van ons te kopen, neem je deel aan ons /8220; Service-document 8221; en ga je ermee akkoord om gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden ('8220; Servicevoorwaarden voor 8221;,,, 8220; Voorwaarden 8221;), met inbegrip van die aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar hier wordt verwezen en/of beschikbaar is door hyperlink.Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief zonder beperking gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of contribuanten van inhoud zijn.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt.Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een deel van de site, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden.Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, dan kunt u geen toegang tot de website of gebruik maken van enige diensten.Als deze Gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies of instrumenten die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn eveneens onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden.U kunt de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken.Wij behouden ons het recht voor om een deel van deze Gebruiksvoorwaarden te updaten, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te posten.Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina periodiek te controleren op wijzigingen.Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het posten van eventuele wijzigingen vormt aanvaarding van deze wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost op Shofify Inc. Ze bieden ons het online e-commerce platform dat ons in staat stelt om onze producten en diensten aan u te verkopen.

SECTIE 1 --ONLINE BEWAART TERMS

Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, stelt u voor dat u ten minste de leeftijd van de meerderheid bent in uw staat of provincie van verblijf, of dat u de leeftijd bent van de meerderheid in uw staat of provincie van verblijf en dat u ons uw toestemming heeft gegeven om een van uw minderjarige afhankelijke personen deze website te laten gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden, noch mag u, bij het gebruik van de Dienst, wetten in uw jurisdictie schenden (inclusief, maar niet beperkt tot auteursrecht).
U mag geen wormen of virussen of een code van destructieve aard verzenden.
Een inbreuk of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

SECTIE 2 — ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om welke reden dan ook te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardinformatie) ongecodeerd kan worden overgedragen en dat het (a) transmissies over verschillende netwerken kan omvatten; en b) wijzigingen om te voldoen aan de technische eisen van verbindingsnetwerken of apparaten en deze aan te passen.Informatie over kredietkaarten wordt altijd versleuteld tijdens de overdracht via netwerken.
U stemt ermee in geen enkel deel van de Dienst, gebruik van de Dienst of toegang tot de Dienst of enig contact op de website waarmee de dienst wordt geleverd, te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren, te verkopen, te verkopen of te exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
De in deze overeenkomst gebruikte rubrieken zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3: ACCURCIË, KLEINE EN TIJDELIJKE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet accuraat, volledig of actueel is.Het materiaal op deze site wordt uitsluitend voor algemene informatie verstrekt en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder het raadplegen van primaire, preciezere, vollediger of meer tijdige informatiebronnen.Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten.Historische informatie, noodzakelijk, is niet actueel en is uitsluitend voor uw referentie beschikbaar.Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te wijzigen op elk gewenst moment, maar we hebben geen verplichting om enige informatie op onze site te updaten.U bent het ermee eens dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

SECTIE 4 — WIJZIGINGEN VAN DE DIENST EN PRIJZEN

Prijzen voor onze producten worden zonder kennisgeving gewijzigd.
Wij behouden ons het recht voor om de Dienst (of een deel of inhoud daarvan) te wijzigen of te beëindigen, op elk moment zonder kennisgeving.
Wij zijn niet aansprakelijk voor wijzigingen, prijsveranderingen, opschorting of be ëindiging van de dienst aan u of aan derden.

SECTIE 5: PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website.Deze producten of diensten kunnen een beperkte hoeveelheid hebben en alleen overeenkomstig ons terugkeerbeleid worden teruggegeven of uitgewisseld.
We hebben alles in het werk gesteld om de kleuren en beelden van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk te tonen.We kunnen niet garanderen dat de weergave van elke kleur van uw computer correct zal zijn.
Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot elke persoon, geografische regio of jurisdictie.We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen.Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die wij aanbieden te beperken.Alle beschrijvingen van producten of productprijzen worden op elk gewenst moment zonder aankondiging gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons.Wij behouden ons het recht voor om elk product te stoppen.Alle aanbiedingen voor producten of diensten die op deze site worden aangeboden, zijn ongeldig wanneer dit verboden is.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere do or u aangeschafte of verkregen materiaal aan uw verwachtingen voldoet, of dat eventuele fouten in de Dienst worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 — ACCURRENTIE VAN DE BILLINGS- EN REKENINGSINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke order die u bij ons plaatst te weigeren.Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren.Deze beperkingen kunnen orders omvatten die door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde credit card en/of bestellingen worden geplaatst die hetzelfde facturerings- en/of verzendadres gebruiken.In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen om u op de hoogte te stellen door contact op te nemen met de e-mail en/of factuuradres/telefoonnummer op het moment dat de bestelling werd gemaakt.Wij behouden ons het recht voor om orders te beperken of te verbieden die, naar ons oordeel, door dealers, wederverkopers of distributeurs worden geplaatst.

U gaat ermee akkoord om actuele, volledige en accurate inkoop- en rekeninginformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan.U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en credit card nummers en houdbaarheidsdata, zo snel mogelijk bij te werken en u zo nodig te contacteren.

Voor meer details, bekijkt u ons terugkeerbeleid.

SECTIE 7 — OPTIONELE INSTRUMENTEN

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we noch toezicht houden noch enige controle of inbreng hebben.
U erkent en stemt ermee in dat wij toegang verlenen tot dergelijke tools 8221asis spam 8221; en desk8220;zoals beschikbaar op het scherm 8221; zonder enige garanties, representaties of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring.Wij hebben geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van facultatieve instrumenten van derden.
Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden is geheel op eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u vertrouwd bent met en de voorwaarden goedkeurt waarop de hulpmiddelen worden verstrekt door de relevante derde-partij provider(s).
We kunnen ook in de toekomst nieuwe services en / of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe hulpmiddelen en middelen). Dergelijke nieuwe functies en / of diensten zijn ook onderworpen aan deze servicevoorwaarden.

Sectie 8 - Links van derden

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze service kunnen materialen van derden omvatten.
Links van derden op deze site kunnen u leiden naar websites van derden die niet bij ons zijn aangesloten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we garanderen niet en hebben geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor externe materialen of websites of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
We zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die worden uitgevoerd in verband met alle websites van derden. Controleer het beleid en de praktijken van de derde partijen en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u deelneemt aan een transactie. Klachten, claims, bezorgdheid of vragen met betrekking tot producten van derden moeten naar de derde partij worden gericht.

Paragraaf 9 - Opmerkingen van de gebruiker, feedback en andere inzendingen

Als u op onze aanvraag bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld vermeldingen) of zonder een verzoek van ons verstuurt, stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen, al dan online, per e-mail, per post of anderszins (Collectief, 'Opmerkingen'), gaat u ermee akkoord dat we op elk moment zonder beperking, bewerking, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken op alle opmerkingen die u aan ons doorstuurt. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen in vertrouwen te handhaven; (2) om compensatie te betalen voor alle opmerkingen; of (3) om opmerkingen te reageren.
We kunnen, maar hebben geen verplichting om inhoud te bewaken, te bewerken, te bewerken of te verwijderen die we in onze exclusieve discretie bepalen, onwettig, beledigend, bedreigend, farmous, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend of overtreden van het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden .
U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen enkel recht op een derde partij, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendommen recht hebben. U stemt er verder mee eens dat uw opmerkingen niet farmous of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten of een computervirus of andere malware bevatten die op enigerlei wijze van invloed kan zijn op de werking van de service of een gerelateerde website. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, doen alsof u iemand anders dan uzelf bent of anderszins misleidt of derden met betrekking tot de oorsprong van alle opmerkingen. U bent alleen verantwoordelijk voor opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. We nemen geen verantwoordelijkheid en nemen geen aansprakelijkheid aan voor alle opmerkingen die door u of een derde partij worden geplaatst.

SECTIE 10 - Persoonlijke informatie

Uw indiening van persoonlijke informatie via de winkel wordt beheerst door ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken.

Sectie 11 - Fouten, onnauwkeurigheden en omissies

Af en toe kunnen er informatie over onze site zijn op onze site of in de service die typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevat die kunnen betrekking hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, productverzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of nalatigheden te corrigeren en om informatie te wijzigen of op te wekken of de bestellingen te annuleren, indien informatie in de service of op een gerelateerde website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wordt onnauwkeurig (inclusief nadat u uw bestelling hebt ingediend) .
We ondernemen geen verplichting om informatie in de service of op een gerelateerde website, inclusief zonder beperking, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wetgeving, te wijzigen of te verduidelijken. Geen opgegeven update of vernieuwingsdatum die wordt toegepast in de service of op een gerelateerde website, moet worden ondernomen om aan te geven dat alle informatie in de service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden, zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, bent u verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor een onwettig doel; (b) om anderen te vragen om te presteren of deel te nemen aan onwettige handelingen; (c) om elke internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om te schenden op of overtreden van onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastigvallen, misbruik, belediging, schade, belediging, laster, deruit, intimidatie of discrimineren op basis van gender, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale oorsprong of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of een ander type schadelijke code te uploaden of te verzenden of op welke manier dan ook of kan worden gebruikt die van invloed is op de functionaliteit of de werking van de service of van een gerelateerde website, andere websites of internet; (H) de persoonlijke informatie van anderen verzamelen of volgen; (i) om te spammen, Phish, Pharm, voorwendsel, spin, kruipen of schraap; (j) voor elk obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de service of een gerelateerde website te beëindigen om een ​​van de verboden gebruik te schenden.

Artikel 13 - Disclaimer van garanties; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen, vertegenwoordigen of garanderen dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutvrij is.
We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de service, nauwkeurig of betrouwbaar zijn.
U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd van tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment annuleren, zonder kennisgeving aan u.
U bent er uitdrukkelijk mee eens dat uw gebruik van of onvermogen om te gebruiken, de service op uw enige risico is. De service en alle producten en diensten die aan u zijn afgeleverd via de Service zijn (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld), verstrekt 'zoals' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige weergave, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of Impliciet, inclusief alle geïmpliceerde garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval moeten we u opvallend dranken, onze directeuren, officieren, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers, aansprakelijk zijn voor eventuele verwonding, verlies, claim of directe, indirecte, incidentele, straffen, speciaal, of gevolgschade van welke aard dan ook, zonder beperking verloren winst, verloren inkomsten, verloren besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of vergelijkbare schade, op basis van contract, daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit Uw gebruik van een van de dienstverlening of alle producten die via de Service wordt verkregen, of voor elke andere claim die op enigerlei wijze is gebruikt voor uw gebruik van de service of elk product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of omissies in alle inhoud, of Elk verlies of schade van welke aard dan ook die is gemaakt als gevolg van het gebruik van de service of een inhoud (of product) geplaatst, verzonden, of anderszins beschikbaar zijn via de Service, zelfs indien geadviseerd van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of de beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade, in dergelijke staten of rechtsgebieden niet toestaan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

SECTIE 14 - Vrijwaring

U stemt ermee in om onschadelijke dranken en onze ouder, dochterondernemingen, partners, partners, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en medewerkers, onschadelijk, onschadelijk, waarschuwt, waaronder dan Redelijke advocaten 'vergoedingen, gemaakt door een derde partij vanwege of voortvloeien uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij door verwijzing zijn opgenomen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

Sectie 15 - Scheidbaarheid

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden is vastgesteld die onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar zijn, is een dergelijke bepaling desalniettemin ten volle toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare deel geacht te worden afgesneden uit deze voorwaarden Service, een dergelijke bepaling heeft geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van eventuele resterende bepalingen.

Sectie 16 - Beëindiging

De verplichtingen en verplichtingen van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn gemaakt, overleven de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden.
Deze Servicevoorwaarden zijn effectief, tenzij en totdat zij beëindigd door u of ons. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk gewenst moment beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u onze services niet langer wilt gebruiken, of wanneer u ophoudt met behulp van onze site.
Indien in ons enige oordeel dat u faalt, of we vermoeden dat u hebt gefaald, om te voldoen aan enige term of verstrekking van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze Overeenkomst op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en u blijft aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen en inclusief de datum van beëindiging; en / of dienovereenkomstig kunnen u toegang geven tot onze diensten (of een deel daarvan).

Sectie 17 - Volledige overeenkomst

Het falen van ons om een ​​recht of het verstrekken van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, is geen afstand van dergelijk recht of voorziening.
Deze Servicevoorwaarden en alle beleid of bedrijfsregels die door ons op deze site worden gepost of met betrekking tot de service vormen de volledige overeenkomst en het begrip tussen u en ons en regelen uw gebruik van de dienst, vervangt alle voorafgaande of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen , hetzij mondeling of geschreven, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Alle dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden worden niet geïnterpreteerd tegen de opstelfeest.

RUBRIEK 18 - TOEGANG

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten, waarbij wij u aanbieden, worden bestuurd door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Verenigd Koninkrijk.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN SERVICE

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken.
We behouden ons het recht voor, naar onze excretie, om een ​​deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen in onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website periodiek te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of de service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden vormt de acceptatie van die wijzigingen.

SECTIE 20 - Contactgegevens

Vragen over de servicevoorwaarden moeten naar ons worden verzonden op hello@upbeatdrinks.com.

SMS / MMS Mobile Message Marketingprogramma Algemene voorwaarden

Vrolijke drankjes (hierna,,8220; Wij,,,8221; "(82200;U,,,,,,,,,,,,,,""def,"(88221;" biedt een programma voor mobiele berichten aan (het"-8220; Programma 8221;", dat u instemt met het gebruik en deelnemen aan deze Mobiele Messingsvoorwaarden en privacybeleid (de 218220;Overeenkomst;).Door ervoor te kiezen of deel te nemen aan een van onze programma's, accepteert en stemt u in met deze voorwaarden, inclusief, zonder beperking, uw overeenkomst om geschillen met ons op te lossen door bindende, individuele arbitrage, zoals beschreven in de 8220;Geschillenoplossing 8221; sectie hieronder.Deze Overeenkomst is beperkt tot het Programma en is niet bedoeld om andere Voorwaarden of privacybeleid te wijzigen die de relatie tussen u en ons in andere contexten kunnen regelen.

Gebruiker Opt In: Het programma stelt gebruikers in staat om sms/MMS mobiele berichten te ontvangen door bevestigend in het programma te kiezen, zoals via online of applicatie-gebaseerde inschrijvingsformulieren.Ongeacht de opt-in methode die u gebruikt om deel te nemen aan het Programma, bent u het ermee eens dat deze Overeenkomst van toepassing is op uw deelname aan het Programma.Door deel te nemen aan het Programma, stemt u in met het ontvangen van auto-dialed of vooraf geregistreerde marketing mobiele berichten op het telefoonnummer geassocieerd met uw opt-in, en u begrijpt dat toestemming niet vereist is om een aankoop van ons.Terwijl u akkoord gaat met het ontvangen van berichten met behulp van een automatische kiezer, zal het bovenstaande niet worden uitgelegd om te suggereren of impliceren dat een of alle van onze mobiele berichten worden verzonden met behulp van een automatisch telefoon-kiezerssysteem ('Afsluiten 8220; ATDS def 8221; of''s 8220; autodialer-, 8221;”).De gegevens en de gegevens kunnen van toepassing zijn.

Gebruiker Opt Out: Als u niet meer aan het Programma wenst deel te nemen of niet langer met deze Overeenkomst akkoord wilt gaan, stemt u ermee in om STOP, END, CANCEL, UNSUBSCRIBE of QUIT te antwoorden op een mobiele boodschap van ons om uit het programma te stappen.U kunt een extra mobiele bericht ontvangen waarin uw beslissing om te stoppen wordt bevestigd.U begrijpt en stemt ermee in dat de bovenstaande opties de enige redelijke methoden zijn om eruit te stappen.U begrijpt en bent het er ook mee eens dat een andere methode om uit te kiezen, inclusief, maar niet beperkt tot, sms-berichten, andere dan die hierboven zijn vermeld of verbaal verzoeken van een van onze medewerkers om u van onze lijst te verwijderen, geen redelijke manier is om uit te kiezen.

Verplichting tot kennisgeving en schadeloosstelling: Indien u op enig moment van plan bent te stoppen met het gebruik van het mobiele telefoonnummer dat is gebruikt om zich in te schrijven voor het Programma, inclusief het annuleren van uw serviceplan of het verkopen of overdragen van het telefoonnummer aan een andere partij,u gaat ermee akkoord dat u het hierboven beschreven User Opt Out proces zal voltooien voordat u het gebruik van het mobiele telefoonnummer beëindigt.U begrijpt en stemt ermee in dat uw akkoord daartoe een wezenlijk onderdeel is van deze voorwaarden.U bent het er verder mee eens dat, als u het gebruik van uw mobiele telefoonnummer stopzet zonder ons op de hoogte te stellen van een dergelijke wijziging, u ermee akkoord gaat dat u verantwoordelijk bent voor alle kosten (met inbegrip van advocaten nr.als gevolg van vorderingen van personen die later dat mobiele telefoonnummer krijgen toegewezen.Deze plicht en overeenkomst zal elke annulering of beëindiging van uw overeenkomst overleven om deel te nemen aan een van onze programma's.

U bent het ermee eens dat u ons onteigend, verdedigd en behoedt voor elke verklaring of aansprakelijkheid die voortkomt uit uw falen om ons op de hoogte te stellen van een verandering in de informatie die u hebt verstrekt, met inbegrip van elke verklaring of aansprakelijkheid onder de TELEFON BESCHERMING, 47 U.S.C.En alle regulaties die worden ondersteund door het resultaat van onze poging om contact met je op te nemen op het mobiele telefoon nummer dat je gaf.

Beschrijving van het programma: Zonder de reikwijdte van het programma te beperken, kunnen gebruikers die kiezen voor het Programma berichten ontvangen over de marketing en verkoop van digitale en fysieke producten, diensten en evenementen.

Kosten en frequentie: berichten en gegevens kunnen van toepassing zijn.Het programma omvat terugkerende mobiele berichten, en bijkomende mobiele berichten kunnen periodiek worden verzonden op basis van uw interactie met ons.

Instructies voor ondersteuning: Voor ondersteuning met betrekking tot het programma, tekst -8220; HELP-server 8221; naar het nummer dat u berichten van of e-mail ons op Tal.booker@infoUpdate.comNee.Merk op dat het gebruik van dit e-mailadres geen aanvaardbare methode is om uit het programma te stappen.Uitkeringen moeten worden ingediend overeenkomstig de hierboven beschreven procedures.

MMS Disclosure: Het programma zal SMS TM's verzenden (beëindigende berichten) als uw mobiele apparaat geen MMS-berichten ondersteunt.

Onze Disclaimer of Warranty: Het programma wordt aangeboden op een "as-is" basis en kan niet altijd beschikbaar zijn in alle gebieden en kan niet blijven werken in het geval van producten, software, dekking of andere wijzigingen door uw draadloze vervoerder.Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor eventuele vertragingen of mislukkingen bij de ontvangst van mobiele berichten die met dit programma verbonden zijn.Levering van mobiele berichten is onderworpen aan een effectieve transmissie van uw draadloze dienstverlener/netwerkexploitant en is buiten onze controle.T-Mobile is niet aansprakelijk voor vertraagde of niet-leverende mobiele berichten.

Eisen van de deelnemer: U moet een draadloos apparaat van uw eigen, in staat van tweerichtingsverkeer berichten, gebruik maken van een deelnemende draadloze drager, en een draadloze service abonnee met tekstberichten service.Niet alle mobiele telefoon providers dragen de noodzakelijke service om deel te nemen.Controleer uw telefoon mogelijkheden voor specifieke tekstberichten instructies.

Age Restriction: U mag niet gebruik maken van contact met het Platform als u jonger bent dan dertien (13) jaren.Als u het Platform gebruikt of contact opneemt en tussen de leeftijden van dertien (13) en achttien (18) jaar oud bent, dan moet u uw ouderdoms- of wettelijke voogd 8217s toestemming hebben om dit te doen.Door het gebruik of het gebruik van het Platform te gebruiken, erkent u en stemt u ermee in dat u niet jonger bent dan dertien (13) jaar, tussen de leeftijden van dertien (13) en achttien (18) en heeft u uw moederblad 8217s of wettelijke voogd, toestemming om het Platform te gebruiken of in te schakelen, of zijn van volwassen leeftijd in uw rechtsgebied.Door gebruik te maken van of in contact te komen met het Platform, erkent en stemt u ermee in dat u door uw jurisdictie Afs8217s Toepasselijke Wet toegestaan bent om het Platform te gebruiken en/of in te schakelen.

Verboden Inhoud: U erkent en stemt ermee in om geen verboden inhoud over het Platform te sturen.Verboden inhoud omvat:

  • Elke frauduleuze, lasterlijke, lasterlijke, schandalige, bedreigende, intimiderende of stalkende activiteit;
  • Bezwaar inhoud, met inbegrip van laster, obsceniteit, wellevendheid, geweld, onverdraagzaamheid, haat en discriminatie op grond van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd;
  • Pirate computerprogramma's, virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere schadelijke code;
  • elk product, dienst of promotie die onrechtmatig is wanneer een dergelijk product, dienst of promotie daarvan wordt ontvangen;
  • Elke inhoud die persoonlijke gezondheidsinformatie impliceert en/of verwijst naar die welke wordt beschermd door de Health Insurance Portability and Accountability Act ("def 8220; HIPAA des8221;) of de Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act (8220;HITEC 8221; Act); en
  • Alle andere inhoud die door de toepasselijke wet is verboden in de jurisdictie waaruit de boodschap wordt verzonden.

Geschillenoplossing: In het geval er een geschil, claim of controverse is tussen u en ons, of tussen u en Stodge, LLC d/b/a Postscript of een andere derde-partij dienstverlener die namens ons optreedt om de mobiele berichten binnen het toepassingsgebied van het programma door te geven, welke voortvloeien uit of verband houden met federale of staatsrechtelijke vorderingen,Deze overeenkomst, of de schending, be ëindiging, handhaving, uitlegging of geldigheid van deze overeenkomst, met inbegrip van de vaststelling van de reikwijdte of de toepasselijkheid van deze overeenkomst voor arbitrage, zal in de mate van het recht worden bepaald door arbitrage in Londen, voor één arbiter.

De partijen komen overeen het geschil in te dienen aan een bindende arbitrage overeenkomstig het handelsreitraire reglement van de Amerikaanse Arbitrage Associatie (def. 8220; AAA def. 8221;) vervolgens in werking te stellen.Tenzij hierin anders is bepaald, past de arbiter de materiële wetten van het federale justitieel circuit toe waarin Upbeat Drinks 8217; de belangrijkste plaats van het bedrijf is gevestigd, zonder rekening te houden met zijn wetsconflicten.Binnen tien (10) kalenderdagen nadat de arbitrage-vraag a an een partij is betekend, moeten de partijen gezamenlijk een scheidsrechter met ten minste vijf jaar 821717; ervaring in die hoedanigheid en die kennis heeft van en ervaring heeft met het onderwerp van het geschil.Indien de partijen binnen tien (10) kalenderdagen geen overeenstemming bereiken over een scheidsrechter, kan een partij bij de AAA een verzoek indienen om een scheidsrechter a an te wijzen die aan dezelfde ervaring-eis moet voldoen.In geval van een geschil beslist de arbiter over de uitvoerbaarheid en de uitlegging van deze arbitrageovereenkomst in overeenstemming met de federale Arbitrage-Act (FER8220; FAA 8221;).De partijen zijn het er ook over eens dat de AAA-afdelingen 8217s, de regels voor noodmaatregelen van bescherming, van toepassing zijn in plaats van een verzoek om een voorlopige noodmaatregel van een rechtbank.Het besluit van de arbiter is definitief en bindend en geen enkele partij heeft recht op beroep, met uitzondering van die welke zijn vastgesteld in sectie 10 van de FAA.Elke partij draagt zijn deel van de vergoedingen die voor de arbiter en het beheer van de arbitrage zijn betaald; de arbiter heeft echter de bevoegdheid om een partij te gelasten om in het kader van een goed gemotiveerd besluit alle of een deel van deze vergoedingen te betalen.De partijen zijn het erover eens dat de arbiter de bevoegdheid heeft om advocaten te gunnen 8217; vergoedingen slechts voor zover uitdrukkelijk bij wet of contract is toegestaan.De arbiter heeft geen bevoegdheid tot het toekennen van schadevergoedingen en elke partij afziet van het recht om schadevergoeding te vragen of terug te vorderen met betrekking tot een geschil dat door arbitrage is beslecht.De partijen komen overeen uitsluitend op individuele basis te bemiddelen, en deze overeenkomst staat geen arbitrage toe of vorderingen als eiser of klasselid in een klasse- of representatieve arbitrageprocedure.Behoudens de wettelijke voorschriften mogen noch een partij, noch de arbiter het bestaan, de inhoud of de resultaten van een arbitrage bekendmaken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van beide partijen, tenzij zij een wettelijk recht beschermen of nastreven.Indien een term of bepaling van deze afdeling ongeldig, illegaal of niet-afdwingbaar is in een jurisdictie, zal deze nietigheid, onwettigheid of niet-afdwingbaarheid geen invloed hebben op een andere termijn of bepaling van deze afdeling of deze term ongeldig, ongeldig of onuitvoerbaar maken in een andere jurisdictie.Indien om welke reden dan ook een geschil aanhangig wordt gemaakt in de rechtbank en niet in arbitrage, wijzen de partijen hierbij af van het recht op een jury-proces.Deze arbitrage bepaling zal elke annulering of beëindiging van uw overeenkomst overleven om deel te nemen aan een van onze programma's.

Diversen: U garandeert en vertegenwoordigt aan Ons dat u alle noodzakelijke rechten, macht en bevoegdheid hebt om met deze Voorwaarden akkoord te gaan en uw verplichtingen uit te voeren, en niets in deze Overeenkomst of bij de uitvoering van dergelijke verplichtingen zal u in strijd brengen met een andere overeenkomst of verplichting.Het verzuim van een van beide partijen om in enig opzicht enig recht uit te oefenen dat hierin is voorzien, zal niet worden beschouwd als een afstand van verdere rechten uit hoofde hiervan.Indien een bepaling van deze Overeenkomst niet uitvoerbaar of ongeldig blijkt te zijn, zal die bepaling worden beperkt of geëlimineerd in de mate die nodig is, zodat deze overeenkomst anders volledig van kracht en van kracht blijft en uitvoerbaar.Eventuele nieuwe kenmerken, wijzigingen, updates of verbeteringen van het programma zijn onderworpen aan deze overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.Wij behouden ons het recht voor om deze overeenkomst af en toe te wijzigen.Alle updates van deze Overeenkomst worden aan u meegedeeld.U erkent uw verantwoordelijkheid om deze Overeenkomst af en toe te herzien en om zich bewust te zijn van dergelijke wijzigingen.Door deel te blijven nemen aan het Programma na dergelijke wijzigingen, accepteert u deze Overeenkomst, als gewijzigd.